Бончевци участваха в шестата сесия на Младежкия воден парламент

В периода 30.10. – 01.11.2016 г. в гр. Пловдив, в конферентната зала  на хотел „Алианс”, се проведе VI Парламентарна сесия на Българския младежки воден парламент под наслов „Младежко участие за устойчиво развитие ”. Сесията коментира въпроси, свързани със сътрудничеството на младежите в дейности на институциите и общините. За участие в нея бе отправена покана и към Екоклуба на СОУ „Нешо Бончев”.  Учениците от XI клас Галина Йончева и Петър Терзийски, водени от учителката по биология, химия и ЧП госпожа Иванка Талева, взеха активно участие в сесията. В продължение на 3 дни, през които останалите ученици бяха в есенна ваканция, нашите единадесетокласници работиха върху проблемите за опазване на околната среда и водите заедно с ученици от още 8 населени места в България, участници в различни екоклубове.

Официалното откриване на събитието стана на 30 октомври. След представяне на отчети от страна на младежкото ръководство на МВП участниците се разпределиха по работни групи, умувайки върху  плана за дейност, официалната декларация и евентуални промени в младежкото ръководство на БМВП, възможности за младежко сътрудничеството с институции и общини. Нашите представители участваха в групите за оформяне на официалната декларация и формите на сътрудничество.

Вторият ден от събитието започна с дооформяне на документите и номинации за младежко ръководство. Последва разходка из Пловдив, посещение на езерото и на Природонаучния музей в града, където участниците се насладиха на невероятно звездно шоу и се запознаха с историята на телескопа в Планетариума.

На 1 ноември парламентарната сесия завърши с докладване на резултатите от дейността на работните групи, приемане на промените в младежкото ръководство на МВП и на нови, предстоящи дейности през календарната година. Приета бе и декларация-обръшение на VI Парламентарна сесия на БМВП, която ще бъде връчена официално на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и председателите на Басейновите дирекции в България.

Заредени  с положителни емоции и нови идеи, но и уморени от активната си работа през трите дни на сесията, нашите парламентаристи се завърнаха в Панагюрище. Предстои оформянето на идеите, заложени в Календара на МОСВ и МВП и „пречупването” им през призмата на нашия училищен клуб, както и изборът на екип за работа и събиране на младежки идеи и инициативи.

За да се възобнови дейността на екоклуба към СОУ „Нешо Бончев” през настоящата учебна година, ще се наблегне на младежката самоинициатива и ръководство. Целта е учителите да бъдат участници и координатори в дейността на младежите, но идеите и управлението да са изцяло в ръцете на учениците. Нашите парламентаристи ще изберат свои координатори и помощници от VIII, IX и  X класове в училището, ще предадат своя опит и съвместно ще оформят структура, която да „ражда ”идеи, да ги организира, ръководи и осъществява. Така ще се развият възможностите за предприемачество и формиране на лидери – умения, които ще подпомогнат бъдещото развитие на учениците.

По време на форума се зародиха много идеи за бъдещи дейности. На първо място, учениците ще поемат шефство над реката, минаваща през двора на училището. Те не само ще се грижат за чистотата й, но и ще взимат проби за анализ на водите й. Ще правят разяснителни кампании за водоемите в нашия край сред местното население. За целта ще се търси съдействието на Общината и на бизнеса. Тепърва предстои организирането и реализацията на дейности от страна на еко-клуба.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s