Награда за извънкласни дейности

Пенка Дюлгярова, главен учител в начален етап, в СОУ „Нешо Бончев“, получи специалната награда на председателя на Синдиката на българските учители. Г-жа Дюлгярова се включи със своя разработка „Възможности за изява или как да поставим училището в центъра на обществения живот” в Третия международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и на учениците”. Конкурсът е организиран от Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия” с подкрепата на МОН. В своята публикация нашата учителка сподели дългогодишния си опит в работата по предприемачество в училище, изграден с подкрепата на специализираните програми на Джуниър Ачийвмънт.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s